Shin Chuuka Ichiban! 2nd Season

Shin Chuuka Ichiban! 2nd Season

Type: Winter 2021 Anime

Plot Summary: Sequel of Shin Chuuka Ichiban.

Genre: Comedy, Shounen

Released: 2021

Status: Ongoing

Other name: 真・中華一番!